Ičo Blatník (kto je Ičo Blatník?) hovorí:

Prezident Andrej Kiska vystúpil v utorok s príhovorom na študentskom festivale Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

URL výroku:
Daj ďalší výrok!

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Náhodné citáty prebraté z: gasparovic.prezident.sk (domáce prejavy)