Ičo Blatník (kto je Ičo Blatník?) hovorí:

Dostávajte e-mailom kľúčové prejavy prezidenta a informácie o výkone jeho právomocí.

URL výroku:
Daj ďalší výrok!

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Náhodné citáty prebraté z: gasparovic.prezident.sk (domáce prejavy)