Ičo Blatník (kto je Ičo Blatník?) hovorí:

URL výroku:
Daj ďalší výrok!

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Náhodné citáty prebraté z: gasparovic.prezident.sk (domáce prejavy)